MENU

Projekty

Název programu:
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023

Název projektu:
Podpůrně – terapeutické programy pro dospívající a mladé dospělé ohrožené závislostí člena rodiny

Adiktologická poradna ARKA

Manuál terapeutických skupin