MENU

Následná péče

Následná péče je určena všem, kteří absolvovali ambulantní nebo ústavní léčbu závislosti.

Programy následné péče se zaměřují na udržení dosažených změn, abstinence a podporu dalšího osobního růstu. Jedná se o individuální a skupinové terapeutické programy pro osoby od 18 let.

Cílem terapie je, aby byl člověk lépe schopen zvládat nároky svého života, cítil se v něm kompetentnější, volnější a mohl v něm nacházet smysl a radost.

Skupina PREVENCE RELAPSU

Otevřená skupina, úterý 2x v měsíci  16,00 – 17,00 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s., ul. Gregorova 2427/2, Ostrava (vchod z ul. Zborovská).

kontaktní osoba: Ing. Zuzana Fialová, DiS. tel.: 605 058 892

ARTETERAPIE

Otevřená skupina pro klienty ARKY, vždy 3. pondělí v měsíci 16,00 – 18,00 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s.

kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná 737 064 006

Jsme tady pro Vás

Pondělí8:00 – 18:00
Středa8:00 – 18:00

Kontakt

Následná péče

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy

 • Co nabízíme
  • Individuální terapie – probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za 14 dní. V individuální terapii si víc povídáme, společně sdílíme pocity, fantazie, hledáme souvislosti mezi současnými problémy a dřívějšími zkušenostmi. Smyslem naší práce není jen odhalit problém a porozumět obtížím, ale především nalézt a podpořit schopnost prožívat pocity naplnění, jistoty a spokojenosti.
  • Poradensko-terapeutický skupinový program zaměřený na prevenci relapsu a udržení abstinence – jedná se o skupinová setkání lidí s podobným problémem a potřebou, nejčastěji po absolvování ambulantního nebo ústavního léčení, kteří chtějí udržet dosažené změny a mít možnost předcházet lapsům. Setkání probíhají jednou za 14 dní v délce 120 minut. Každé setkání je tématicky zaměřené a rozděleno na část vzdělávací, nácvikovou a společný čas pro sdílení.
  • Růstová skupina – dlouhodobá skupinová terapie pro všechny, kteří úspěšně prošli ambulantní nebo ústavní léčbou a rádi by dále pracovali na zlepšení vztahu k sobě samému a chtěli porozumět vlastním potřebám a jednání a prohloubit schopnost plně prožívat a utvářet uspokojivé mezilidské vztahy. Skupina se schází zpravidla jednou za 14 dní na 120 minut, po dobu jednoho roku a poskytuje prostor sdílet osobní zážitky a zkušenosti. V průběhu času se vytvářejí intenzivnější vztahy a interakce mezi účastníky. Vzniká mikrosvět, který umožňuje pochopit a reflektovat to, co zažíváte v běžném životě. Vše probíhá v bezpečném prostředí skupiny. Terapeutická skupina není jen skupina lidí s podobným problémem. Má svá specifika a řídí se jasnými pravidly, díky nimž se stává bezpečnou a léčivou.
 • Lidé v následné péči

  Služby následné péče zajišťují pracovníci se vzděláním a praxí v pomáhajících profesích a s psychoterapeutickým výcvikem.

  Členové týmu:

  • Bc. Monika Klimková, Tel. 605 057 884
  • Mgr. Aneta Prokešová, DiS.

 • Spolupráce a supervize

  Spolupracujeme s MUDr. Andreou Miklovičovou a dalšími psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi – odděleními pro léčbu závislostí, adiktologickými poradnami, ambulancemi a další.

  Případovou supervizi zajišťuje PhDr. Jiří Jakubů Ph.D a MUDr. Petr Popov MBA.