MENU

Kontakt

ARKA CZ, z.s. se od 1. 2. 2023 nachází na ulici Gregorova 2427/2, 702 00 Ostrava.

Můžete k nám přijít i z ulice Zborovská – průchodem do dvora, který se nachází naproti pošty. Za průchodem vlevo najdete vstup do budovy.

Statutární zástupce

Bc. Hana Cronová

Terénní programy

Adiktologická poradna

Následná péče