MENU

Adiktologická poradna

Služba je určena dospělým, dospívajícím a dětem starším jedenácti let. Těm, kteří se sami potýkají s problémovým užíváním alkoholu a drog, sázením nebo hazardním a počítačovým hrám i jejich blízkým.

Dětem starším jedenácti let, které žijí v rodinném prostředí zatíženém závislostí člena rodiny, nebo jsou již samy ohroženy rozvojem závislosti, poskytujeme odborné poradenství i možnost skupinových podpůrných setkávání.

Poskytujeme poradenství a terapii dospělým, kteří se rozhodli pro změnu a cítí, že potřebují podporu na nové cestě k nezávislosti, osobní spokojenosti a sebepřijetí.

Jsme tady také pro ty, kteří jsou v blízkém vztahu s lidmi ohroženými závislostí a chtějí se lépe zorientovat v situaci, obnovit síly, pocítit úlevu i pochopení a také získat potřebné informace jak ochránit sebe a zároveň podpořit své blízké.

Skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé od 12 let

Od 1.7.2021 bude probíhat skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi závislostí člena rodiny.

Pokud nechceš být na problémy sám a hledáš místo, kde se můžeš cítit bezpečně a „mezi svými“, neváhej nás kontaktovat.

Pokud se nechceš zúčastňovat skupinových setkání, ale rád bys někomu svěřil část svých starostí, můžeš využít psychosociální podporu formou individuálních sezení s terapeutem.

V březnu 2021 se ARKA zapojila do spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji „Dítě v rodině závislého rodiče“.

Terapeutická skupina pro dospělé – uzavřená skupina od 18 let

Dne 30.6.2021 proběhne první setkání uzavřené terapeutické skupiny pro dospělé. Skupina se bude scházet pravidelně co čtrnáct dní do konce listopadu 2021.

Online poradenství

Od ledna 2021 poskytujeme v rámci adiktologické poradny a následné péče také on-line poradenství a psychosociální pomoc těm, kteří v důsledku lockdownu nebo izolace související s COVID-19 neměli/nemají možnost přijít za námi do poradny.

Online konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě tel.: 737 064 006, přes skype účet Adiktologicka poradna ARKA.

Jsme tady pro Vás

Pondělí8:00 – 18:00
Úterý8:00 – 18:00
Středa8:00 – 18:00
Čtvrtek8:00 – 15:00
Pátek8:00 – 12:00
(Pouze pro objednané)

Kontakt

Adiktologická poradna

 • Co nabízíme
  • Krizovou intervenci
  • Individuální a skupinové poradenství a terapii
  • Odborné sociální poradenství
  • Zprostředkování služeb jiných odborných zařízení a následné péče
  • Podpůrné a seberozvojové programy
  • Párové poradenství a práci s rodinou
  • Dětské podpůrné skupiny – skupiny pro děti starší 11 let, které žijí v rodině zasažené závislostí některého člena nebo členů. Jedná se o podpůrný skupinový program, který vede dvojice terapeutů s psychoterapeutickým výcvikem, vysokoškolským vzděláním, praxí v pomáhajících profesích a práci s dětmi.

   Cílem podpůrné skupiny je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení trápení a problémů, které vycházejí z obtížné rodinné situace. Smyslem je zabránit izolaci a stigmatizaci dětí a snaha poskytnout nejen úlevu, ale také praktickou pomoc a radu ve chvíli, kdy děti nemají dostatek dovedností a informací, aby konstruktivně zvládly aktuální problémy. Často se jedná o děti klientů v ambulantní léčbě adiktologické poradny a následné péče.
 • Lidé v poradně

  Služby v poradně zajišťují pracovníci se vzděláním a praxí v pomáhajících profesích a s psychoterapeutickým výcvikem.

  Členové týmu:

  • Bc. Hana Cronová
  • Mgr. Miriam Urbaniec
  • Mgr. Jana Volná
  • Mgr. Viktor Rímeš
 • Principy práce
  1. Dodržování základních lidských práv a svobod
  2. Nízkoprahovost
  3. Dobrovolnost
  4. Anonymita
  5. Individuální a partnerský přístup
  6. Důvěrnost a mlčenlivost
  7. Podpora k aktivnímu a samostatnému řešení situace
  8. Komplexnost – spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi a rodinou
  9. Odbornost a kvalita služby
  10. Služba je poskytována bezplatně
 • Spolupráce a supervize

  Spolupracujeme s MUDr. Andreou Miklovičovou a dalšími psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi – odděleními pro léčbu závislostí, adiktologickými poradnami, ambulancemi a další.

  Případovou supervizi zajišťuje PhDr. Jiří Jakubů Ph.D a MUDr. Petr Popov MBA.