MENU

Adiktologická poradna

Služba je určena dospělým, dospívajícím a dětem starším jedenácti let. Těm, kteří se sami potýkají s problémovým užíváním alkoholu a drog, sázením nebo hazardním a počítačovým hrám i jejich blízkým.

Dětem starším jedenácti let, které žijí v rodinném prostředí zatíženém závislostí člena rodiny, nebo jsou již samy ohroženy rozvojem závislosti, poskytujeme odborné poradenství i možnost skupinových podpůrných setkávání.

Poskytujeme poradenství a terapii dospělým, kteří se rozhodli pro změnu a cítí, že potřebují podporu na nové cestě k nezávislosti, osobní spokojenosti a sebepřijetí.

Jsme tady také pro ty, kteří jsou v blízkém vztahu s lidmi ohroženými závislostí a chtějí se lépe zorientovat v situaci, obnovit síly, pocítit úlevu i pochopení a také získat potřebné informace jak ochránit sebe a zároveň podpořit své blízké.

Jsme tady pro Vás

Pondělí8:00 – 18:00
Úterý8:00 – 18:00
Středa8:00 – 18:00
Čtvrtek8:00 – 15:00
Pátek8:00 – 12:00
(Pouze pro objednané)

Kontakt

Adiktologická poradna

 • Co nabízíme
  • Krizovou intervenci
  • Individuální a skupinové poradenství a terapii
  • Odborné sociální poradenství
  • Zprostředkování služeb jiných odborných zařízení a následné péče
  • Podpůrné a seberozvojové programy
  • Párové poradenství a práci s rodinou
  • Dětské podpůrné skupiny – skupiny pro děti starší 11 let, které žijí v rodině zasažené závislostí některého člena nebo členů. Jedná se o podpůrný skupinový program, který vede dvojice terapeutů s psychoterapeutickým výcvikem, vysokoškolským vzděláním, praxí v pomáhajících profesích a práci s dětmi.

   Cílem podpůrné skupiny je vytvořit bezpečný prostor pro sdílení trápení a problémů, které vycházejí z obtížné rodinné situace. Smyslem je zabránit izolaci a stigmatizaci dětí a snaha poskytnout nejen úlevu, ale také praktickou pomoc a radu ve chvíli, kdy děti nemají dostatek dovedností a informací, aby konstruktivně zvládly aktuální problémy. Často se jedná o děti klientů v ambulantní léčbě adiktologické poradny a následné péče.
 • Lidé v poradně

  Služby v poradně zajišťují pracovníci se vzděláním a praxí v pomáhajících profesích a s psychoterapeutickým výcvikem.

  Členové týmu:

  • Bc. Hana Cronová
  • Mgr. Miriam Urbaniec
  • Mgr. Jana Volná
  • Mgr. Viktor Rímeš
 • Principy práce
  1. Dodržování základních lidských práv a svobod
  2. Nízkoprahovost
  3. Dobrovolnost
  4. Anonymita
  5. Individuální a partnerský přístup
  6. Důvěrnost a mlčenlivost
  7. Podpora k aktivnímu a samostatnému řešení situace
  8. Komplexnost – spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi a rodinou
  9. Odbornost a kvalita služby
  10. Služba je poskytována bezplatně
 • Spolupráce a supervize

  Spolupracujeme s MUDr. Andreou Miklovičovou a dalšími psychiatry, psychiatrickými nemocnicemi – odděleními pro léčbu závislostí, adiktologickými poradnami, ambulancemi a další.

  Případovou supervizi zajišťuje PhDr. Jiří Jakubů Ph.D a MUDr. Petr Popov MBA.