MENU

Skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé od 12 let

Od 1.7.2021 bude probíhat skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi závislostí člena rodiny.

Pokud nechceš být na problémy sám a hledáš místo, kde se můžeš cítit bezpečně a „mezi svými“, neváhej nás kontaktovat.

Pokud se nechceš zúčastňovat skupinových setkání, ale rád bys někomu svěřil část svých starostí, můžeš využít psychosociální podporu formou individuálních sezení s terapeutem.

V březnu 2021 se ARKA zapojila do spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji „Dítě v rodině závislého rodiče“.

Terapeutická skupina pro dospělé – uzavřená skupina od 18 let

Dne 30.6.2021 proběhne první setkání uzavřené terapeutické skupiny pro dospělé. Skupina se bude scházet pravidelně co čtrnáct dní do konce listopadu 2021.

Motivační skupina – otevřená skupina od 18 let

Od července 2021 bude opět (po ukončení lockdownu) možné docházet do otevřené skupiny zaměřené na prevenci relapsu a udržení abstinence.

Online poradenství

Od ledna 2021 poskytujeme v rámci adiktologické poradny a následné péče také on-line poradenství a psychosociální pomoc těm, kteří v důsledku lockdownu nebo izolace související s COVID-19 neměli/nemají možnost přijít za námi do poradny.

Online konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě tel.: 737 064 006, přes skype účet Adiktologicka poradna ARKA.