MENU

Jsme přestěhováni

Od 1. 2. 2023 nás najdete v krásných nových prostorách na adrese Gregorova 2427/2, 702 00 Ostrava. Pokud omylem dorazíte na starou adresu, nevzdávejte to, dostanete se k nám po pěti minutách pěší chůze. Podívejte se na přiloženou mapu. Vchod do budovy je opatřen stříškou a cedulí ARKA CZ, z.s.

Těšíme se na vás 🙂

Stěhování organizace

Ve dnech 24. 1. až 31. 1. 2023 bude z důvodu stěhování organizace do nových prostor přerušen provoz služeb Adiktologická poradna a Následná péče.

Od 1. 2. 2023 budou služby již plně v provozu na adrese Gregorova 2427/2, Ostrava (5 minut chůze od stávající adresy).

V případě potřeby lze využít tel. 734 377 810. Pevná linka nebude dostupná.

ARTETERAPIE

Otevřená skupina pro klienty ARKY, vždy 3. pondělí v měsíci 16,00 – 18,00 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s. Aktuální termín skupiny najdete v sekci termíny skupin.

kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná 737 064 006

SPOJ

Podpůrná, otevřená skupina, 2. úterý v měsíci 16,00 – 17,30 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s. Gregorova 2427/2, 702 00 Ostrava.

kontaktní osoba: Bc. Monika Klimková, tel.: 605057884

Podpůrná skupina pro osoby blízké

Otevřená skupina, 1. pondělí v měsíci 16,00 – 17,00 hod., v prostorách ARKA CZ, z.s. Aktuální termíny skupin pro osoby blízké naleznete v sekci termíny skupin.

kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná tel.: 737 064 006

Skupina PREVENCE RELAPSU

Otevřená skupina, od 18 let, 2x v měsíci  16,00 – 17,30 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná, tel.: 605 058 892

Skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé od 15 let

Od 1.7.2021 bude probíhat skupinový podpůrný program pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi závislostí člena rodiny.

Pokud nechceš být na problémy sám a hledáš místo, kde se můžeš cítit bezpečně a „mezi svými“, neváhej nás kontaktovat.

Pokud se nechceš zúčastňovat skupinových setkání, ale rád bys někomu svěřil část svých starostí, můžeš využít psychosociální podporu formou individuálních sezení s terapeutem.

V březnu 2021 se ARKA zapojila do spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektu multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji „Dítě v rodině závislého rodiče“.

Terapeutická skupina pro dospělé – uzavřená skupina od 18 let

Dne 30.6.2021 proběhlo první setkání uzavřené terapeutické skupiny pro dospělé. Skupina se schází pravidelně co čtrnáct dní ve středy, do konce listopadu 2021.

kontaktní osoba: Mgr. Jana Volná 737 064 006

Online poradenství

Od ledna 2021 poskytujeme v rámci adiktologické poradny a následné péče také on-line poradenství a psychosociální pomoc těm, kteří v důsledku lockdownu nebo izolace související s COVID-19 neměli/nemají možnost přijít za námi do poradny.

Online konzultace probíhají po předchozí telefonické domluvě tel.: 737 064 006, přes skype účet Adiktologicka poradna ARKA.