MENU

SPOJ

Podpůrná, otevřená skupina, 1. úterý v měsíci 16,00 – 17,30 hod. v hlavní budově Hornické polikliniky – v prostorách Psychiatrické ambulance.

kontaktní osoba: Bc. Monika Klimková, tel.: 737 064 006