MENU

SPOJ

Podpůrná, otevřená skupina, 2. úterý v měsíci 16,00 – 17,30 hod. v prostorách ARKA CZ, z.s. Gregorova 2427/2, 702 00 Ostrava.

kontaktní osoba: Bc. Monika Klimková, tel.: 605057884