ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Cílová skupina

  1. osoby nadměrně, nárazově pijící alkohol;
  2. osoby závislé na alkoholu;
  3. osoby závislé na jiných návykových látkách – marihuana, pervitin, atd..;
  4. patologičtí hráči;
  5. osoby závislé na tabáku;
  6. blízcí a příbuzní osob závislých a patologických hráčů;
  7. široká veřejnost – osvěty, přednášky.

Věková struktura cílové skupiny - Adiktologická poradna ARKA:

Starší děti11 - 15 let
Dorost16 - 18 let
Mladí dospělí19 - 26 let
Dospělí27 - 64 let
Mladší senioři65 - 80 let


Věková struktura cílové skupiny - Terenní programy ARKA :

Děti předškolního věku1 - 7 let (od 6ti let)
Mladší děti7 - 10 let
Starší děti11 - 15 let
Dorost16 - 18 let
Mladí dospělí19 - 26 let
Dospělí27 - 64 let
Mladší senioři65 - 80 let
Starší seniořinad 80 let


Věková struktura cílové skupiny - Následná péče ARKA:

Dorost16 - 18 let(od 18ti let)
Mladí dospělí19 - 26 let
Dospělí27 - 64 let
Mladší senioři65 - 80 let